محله اوین تهران چگونه پدید آمد؟

محله اوین تهران چگونه پدید آمد؟ – دروازه تهران

 باغ‌های نمانده یک محله زهرا داستانی  اوین، نام یکی از محلات قدیمی شمیران است. محله‌ای که نامش در میان تهرانی‌ها در درجه اول به واسطه منطقه کوهستانی اوین-درکه و در…