مسجدی بی گنبد و مناره در دل دولاب - دروازه تهران - داوود قهردار

مسجدی بی گنبد و منار در دل دولاب

در محدوده منطقه ۱۴ شهر تهران قدیمی‌ترین مسجد محله دولاب قرار گرفته که نه گنبد دارد و نه مناره. حتی به اسم‌های مختلفی خوانده می‌شود. مسجد آقا شیخ علی، مسجد…

در آرامستان ارامنه دولاب چه می‌گذرد؟ - دروازه تهران - زهرا داستانی

در آرامستان ارامنه دولاب چه می‌گذرد؟

شهردار منطقه ۱۴: آرامستان تاریخی دولاب آسیب نمی‌بیند زهرا داستانی این روزها نام آرامستان ارامنه دولاب با طرح حفاظت و احیاء مجموعه گورستان‌ها و ایجاد میدانگاه صلح گره خورده است….

آرامستان ارامنه در دروازه دولاب- 1 - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

آرامستان ارامنه در دروازه دولاب – ۱

آرامستان ارامنه دولاب قدمتی ۲۵۰ تا ۳۰۰ ساله دارد. اعتماد الاسلطنه در کتاب مرآت البلدان سال تأسیس این آرامستان را حوالی سال ۱۱۰۳ شمسی می‌داند. زمانی که به دستور کریم‌خان…