طهران قجری در قاب والی

طهران قجری در قاب والی

علی‌خان والی، عکاس و سیاستمدار دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، تصاویری خاصی از ایران در آلبوم تصاویرش جمع کرده است. در این عکس دورنمای بنای شمس‌العماره دیده می‌شود. این…