سازمان زیباسازی شهرداری متولی بازسازی آرامگاه ملک المتکلمین است

سازمان زیباسازی شهرداری متولی بازسازی آرامگاه ملک المتکلمین – دروازه تهران

آرامگاه مشروطه ساخته خواهد شد ابراهیم جهانبخش سال‌هاست که مقبره جهانگیرخان صور اسرافیل و ملک‌المتکلمین از شهیدان راه مشروطه در جوار بیمارستان لقمان خبرساز می‌شود. هرازگاهی علاقه‌مندان میراث فرهنگی تصاویری…