نخستین های تهران - سالن سینما

نخستین‌های تهران؛ سالن سینما

نخستین سالن سینما در ایران در سال ۱۲۸۳ شمسی در ابتدای خیابان چراغ برق به همت صحاف‌باشی راه‌اندازی شد. سینما یا همان سینماتوگراف هم مثل عکاسی و چراغ برق این…