ستاره اسکندری در نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان - ۲ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد – ۲

ولیعصر زیر نگاه دوست دارانش! پس از برگزاری دور اول کارگاه ملاقات با خیابان با عنوان مجالی برای طراحانه اندیشیدن به فرصت‌های شهری خیابان ولی‌عصر و همچنین دور دوم کارگاه…

بازدیدکنندگان از برگزاری نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان - ۱ - دروازه تهران - داوود قهردار

نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد – ۱

ولیعصر زیر نگاه دوست دارانش! پس از برگزاری دور اول کارگاه ملاقات با خیابان با عنوان مجالی برای طراحانه اندیشیدن به فرصت‌های شهری خیابان ولی‌عصر و همچنین دور دوم کارگاه…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - کارگاه دوم ملاقات با خیابان - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد خیابان ولیعصر نسخه کلان بر نمی‌دارد دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان ولیعصر روز پنجشنبه…

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد - دروازه تهران - زهرا داستانی

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد

خیابان ولیعصر نسخه کلان بر نمی‌دارد زهرا داستانی دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان ولیعصر روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه برگزار شد. این کارگاه با هدف آشنایی علاقه‌مندان با خیابان…

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید - دروازه تهران - داوود قهردار

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند برگزار شد. این دومین دوره کارگاه‌ ملاقات با خیابان است که با هدف آشنایی علاقه‌مندان به خیابان ولیعصر برگزار می‌شود….

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۲ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۲

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند برگزار شد. این دومین دوره کارگاه‌ ملاقات با خیابان است که با هدف آشنایی علاقه‌مندان به خیابان ولیعصر برگزار می‌شود….

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۱ - دروازه تهران - داوود قهردار

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۱

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند برگزار شد. این دومین دوره کارگاه‌ ملاقات با خیابان است که با هدف آشنایی علاقه‌مندان به خیابان ولیعصر برگزار می‌شود….

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۵ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز نخستین کارگاه عکس با عنوان «ملاقات با خیابان» برگزار شد ولیعصر در قاب دوربین‌ها پنجشنبه ۲۵ دی ماه بخش عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان…

ملاقات عکاسانه ولیعصر - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

ملاقات عکاسانه ولیعصر

پنجشنبه ۲۵ دی ماه بخش عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان در پایگاه میراثی خیابان ولیعصر برگزار شد. در دوره عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان، سه راهبر، سه گروه متشکل از…