معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸ - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸

۷۲ پروژه برای محله‌های یک منطقه قدیمی سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۷۲ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است. نزدیک…