زیباسازی محله هرندی

رنگ‌بازی با محله هرندی

هرندی در منطقه مولوی تهران چند سالی است که نامش با آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد گره خورده است. هرندی هربار با مشکل و اتفاقی در این حوزه‌ها خبرساز شده بود…