روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱ خرداد ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱ خرداد ۱۴۰۰ – منطقه ۱۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۰ روشنایی بیشتر برای امنیت عابران شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در…

فرصتی برای استراحت و همنشینی - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

فرصتی برای استراحت و همنشینی

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۰ شهرداری تهران، ۳۴ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. احداث مسیر دوچرخه‌سواری تهرانپارس تا میدان آزادی بزرگ‌ترین پروژه…

فرصتی برای استراحت و همنشینی - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۰

روشنایی بیشتر برای امنیت عابران‌‌ شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در…