روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ویژه نامه توسعه محلی منطقه ۱۱ تهران - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ – منطقه ۱۱

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۱ زمانی برای بهسازی کوچه‌ها شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق…

تازه های محله های منطقه 11-دروازه تهران-داوود-قهردار

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۱

زمانی برای بهسازی کوچه‌ها شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در سلسله گزارش‌هایی…

خانم میانسال در میوه و تره بار شهرداری تهران - بازار راه آهن - تازه های محله های منطقه 11-دروازه تهران-داوود-قهردار

تازه‌های محله‌های منطقه ۱۱

«تهران از کوچه‌هایش آغاز می‌شود.» شهرداری تهران در این دوره تصمیم گرفته با مدنظر قرار دادن پروژه‌های توسعه محله‌ای کیفیت زندگی شهروندان را در محلات ارتقاء دهد. سال ۱۳۹۹ در…