روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۱ فرصتی برای مکث در محله شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در…

تازه‌های محله‌های منطقه ۲۱ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

تازه‌های محله‌های منطقه ۲۱

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۲۱ شهرداری تهران، ۶۱ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. ایجاد و تجهیز سرای ویژه رسانه و هنر تهران…

اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۲۱ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۲۱

    ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۱

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۱

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۱

فرصتی برای مکث در محله شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در…