روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ویژه نامه توسعه محلی منطقه ۱۵ تهران - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۶ خرداد ۱۴۰۰ – منطقه ۲۲

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۲ برپایی تفرجگاه برای مجتمع‌نشینان شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق…

تازه‌های محله‌های منطقه ۲۲ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

تازه‌های محله‌های منطقه ۲۲

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۲۲ شهرداری تهران، ۶۴ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۴۸ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. در بین بلوک‌های مسکونی مجتمع آسمان، بوستانی به مساحت…

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۲ - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۲

برپایی تفرجگاه برای مجتمع‌نشینان شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در سلسله گزارش‌هایی…

اینفوگرافی توسعه محله ای منطقه ۲۲ تهران - دروازه تهران

اینفوگرافی توسعه محله‌ای منطقه ۲۲

    ۶ خرداد ۱۴۰۰ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: کدام منطقه در تهران کمترین تعداد مدارس را دارد؟