موتورسوارخوب

نگاهی به کمپین موتورسوار خوب

موتورسوار خوبی باش! شروین راد تهران پر از موتورهایی است که روزانه جان، گوش و اعصاب شهروندان را هدف قرار داده‌اند. حضور پر تعداد موتورهای به ویژه در معابر مرکزی…

سوار بر باد، چهره در دود - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

سوار بر باد، چهره در دود

موتور وسیله نقلیه‌ای سریع در شهر تهران است، هر چند ارزان بودن آن هم در محبوبیتش بی‌تأثیر نیست. موتورها و راکبانش هر چند نقش زیادی در حمل و نقل شهری…

بارهای خطرناک بر دوش موتورهای شهر - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

بارهای خطرناک بر دوش موتورهای شهر

موتورها نقش جالبی در حمل و نقل شهری تهران دارند و بسیاری بر این باورند که تهران بدون حرکت موتورها از پس فعالیت‌های روزانه خود بر نمی‌آید. سرعت و گستردگی…

موتورسیکلت‌های بارکش - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

موتورسیکلت‌های بارکش

موتورسیکلت‌ها در تهران تنها وسیله‌ای برای تردد در شهر نیستند. موتورسیکلت‌ها برای عده‌ای وسیله‌ای برای امرار معاش‌اند. بعضی‌ها با آن مسافر جابه‌جا می‌کنند و با گذر از سد ترافیک در…

اجرای طرح موتوریار پلیس راهور - دروازه تهران

اجرای طرح موتوریار پلیس راهور

شهرداری تهران به تازگی یک پویش عمومی را در سطح پایتخت آغاز کرده است تا با ارائه آموزش‌هایی در قالب آن، به شهروندان توضیح دهد موتورسوار خوب چه کسی است…