موتورسوارخوب

نگاهی به کمپین موتورسوار خوب

موتورسوار خوبی باش! شروین راد تهران پر از موتورهایی است که روزانه جان، گوش و اعصاب شهروندان را هدف قرار داده‌اند. حضور پر تعداد موتورهای به ویژه در معابر مرکزی…

سوار بر باد، چهره در دود - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

سوار بر باد، چهره در دود

موتور وسیله نقلیه‌ای سریع در شهر تهران است، هر چند ارزان بودن آن هم در محبوبیتش بی‌تأثیر نیست. موتورها و راکبانش هر چند نقش زیادی در حمل و نقل شهری…

بارهای خطرناک بر دوش موتورهای شهر - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

بارهای خطرناک بر دوش موتورهای شهر

موتورها نقش جالبی در حمل و نقل شهری تهران دارند و بسیاری بر این باورند که تهران بدون حرکت موتورها از پس فعالیت‌های روزانه خود بر نمی‌آید. سرعت و گستردگی…

موتورسیکلت‌های بارکش - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

موتورسیکلت‌های بارکش

موتورسیکلت‌ها در تهران تنها وسیله‌ای برای تردد در شهر نیستند. موتورسیکلت‌ها برای عده‌ای وسیله‌ای برای امرار معاش‌اند. بعضی‌ها با آن مسافر جابه‌جا می‌کنند و با گذر از سد ترافیک در…