راه زیر موشک باران

راه زیر موشک‌باران

عکس مربوط است به تهران دهه ۶۰ و دوران جنگ. سینما عصر جدید در دهه ۶۰ و ۷۰ سینمای خاص سینما دوستان در تهران به حساب می‌آمد و هر گاهی…