میدان توپخانه - میدانی در تقاطع تاریخ تهران - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

میدان توپخانه، میدانی در تقاطع تاریخ تهران

میدان توپخانه تهران زمانی مرکز فعالیت‌های شهر بوده و وقایع و اتفاقات تاریخی زیادی را به خود دیده است. این میدان که امروزه با نام میدان امام خمینی (ره) شناخته…