ماسک بزنیم

ماسک بزنیم!

در روزهایی که آمار کرونا سیر صعودی دارد، ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی مهم‌ترین راه برای جلوگیری از انتشار ویروس است. مجسمه مرد منتظر که یکی از نمادهای میدان…

میدان حسن آباد تهران

جریان زندگی در میدان تاریخی

میدان حسن‌آباد از جمله میدان‌های تهران است که در بافت تاریخی شهر قرار گرفته است. این میدان و ساختمان‌های گنبدی پیرامونش در سال ۱۳۰۹ ساخته شده و سال ۱۳۷۷ ثبت…