پر کردن گود میدان مقدم - تصویر کوچک

پر کردن گود میدان مقدم

گودها از مکان‌های پر خطر تهران به شمار می‌آیند. مناطقی ناایمن که در اثر حفاری‌ها، ساخت‌ و سازها و فرونشت زمین پدید آمده‌اند و خطراتی از جمله سقوط افراد و…