نمایشگاه عطر سیب پلازای میدان هفت تیر

نمایشگاه عطر سیب «پلازای میدان هفت‌تیر»

میدانگاه هفت تیر به مناسبت‌های مختلف مزیبان رویدادهای مختلف فرهنگی و هنر شهروندان تهرانی است. برخلاف سال‌های گذشت که نمایشگاه «عطر سیب» میدانگاه هفت تیر با هدف تأمین اقلام مورد…