اجرای طرح موتوریار پلیس راهور - دروازه تهران

اجرای طرح موتوریار پلیس راهور

شهرداری تهران به تازگی یک پویش عمومی را در سطح پایتخت آغاز کرده است تا با ارائه آموزش‌هایی در قالب آن، به شهروندان توضیح دهد موتورسوار خوب چه کسی است…

دعوای کمتر در سال کرونا - دروازه تهران

دعوای کمتر در سال کرونا – دروازه تهران

در هشت ماه ۶۶ هزار پرونده نزاع در تهران تشکیل شده است زهرا داستانی در میان آمارها و ارقامی که منابع رسمی هر ساله به عنوان مؤلفه‌های سنجش خشونت منتشر…