هرس درختان تهران - دروازه تهران

هرس درختان تهران

امسال هم طبق دستورالعمل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، هرس درختان معابر و بوستان‌ها از روز‌های آخر پاییز آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. ۲ دی ۱۳۹۹…