اینفوگرافی هزینه ساخت یک کیلومتر مسیر مترو در تهران - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - سایت دروازه تهران - darvazeh tehran - darvazehtehran

هزینه ساخت یک کیلومتر مسیر مترو در تهران

۱۸ آبان ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: خط ۴ مترو تهران ادامه‌دار می‌شود از میان خبرها: تهران چند کیلومتر خط مترو دارد؟