چرا سینما بلوار تبدیل به سالن همایش شد؟ - دروازه تهران - زهرا داستانی

چرا سینما بلوار تبدیل به سالن همایش شد؟

حافظه‌ای که بر باد رفت زهرا داستانی سینما «بولوار» از سینماهای قدیمی و خاطره‌سازی تهران تبدیل به سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران شده است. این خبر را کاربران شبکه‌های…

مصطفی معین، رئیس نخستین همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی - دروازه تهران

کیفیت شهرنشینی‌مان با کشور‌های توسعه یافته قابل مقایسه نیست

مصطفی معین، رئیس نخستین همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی:  کیفیت شهرنشینی‌مان با کشور‌های توسعه یافته قابل مقایسه نیست مصطفی معین، سیاستمدار شناخته شده و استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران…