جان پدر کجاستی

جان پدر کجاستی؟

شهرداری تهران به منظور ابراز همدردی مردم ایران با ملت افغانستان و خانواده‌های جان‌باختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل، به اجرای نورپردازی بر روی برج آزادی پرداخت. این نورپردازی (ویدیو مپینگ)…

بیروت در قلب ما

برج آزادی تهران شامگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در پی انفجار بندر بیروت و به نشانه همدردی مردم ایران با مردم لبنان، به رنگ پرچم این کشور درآمد. عصر سه‌شنبه…