همنشینی یک پارک و یک تئاتر - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

همنشینی یک پارک و یک تئاتر

سال ۱۳۱۱ ساختمانی به عنوان مهمانخانه بلدیه در محوطه پارک دانشجوی فعلی ساخته می‌شود که مردم بعد‌تر آن را به عنوان کافه شهرداری می‌شناختند. این محل برای برنامه‌های سرگرمی هم…

پارک دانشجو میان تئاتر شهر و تالار وحدت - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

پارک دانشجو میان تئاتر شهر و تالار وحدت

سال ۱۳۱۱ ساختمانی به عنوان مهمانخانه بلدیه در محوطه پارک دانشجوی فعلی ساخته می‌شود که مردم بعد‌تر آن را به عنوان کافه شهرداری می‌شناختند. این محل برای برنامه‌های سرگرمی هم…