روز تهران

۱۴ مهر روز تهران است – دروازه تهران

شهری برای تماشا شروین راد هویت هر شهر گره به تاریخش خورده است. اصفهان و یزد به بافت و بناهای تاریخی‌شان تکیه زده‌اند. شیراز با صفای مردمان، رشت با فرهنگ…