جان تو و جان شهر - دروازه تهران

جان تو و جان شهر – دروازه تهران

یک ماه تا یک سالگی ویروس کرونا در ایران مانده و در این ماه‌ها کادر درمان بیشترین آسیب را از این ویروس دیده‌اند. اگرچه در ماه‌های اول شیوع این ویروس،…