محله قدیمی از بالای پلاسکوی جدید - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

محله قدیمی از بالای پلاسکوی جدید

بنیاد مستضعفان اعلام کرده است که ساخت ساختمان جدید پلاسکو تا آخر سال به پایان خواهد رسید و تحویل کسبه خواهد شد؛ اما این ساختمان در منطقه‌ای از تهران واقع…

اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟ - دروازه تهران - زهرا داستانی

اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟

تنها بازمانده معماری نوین خیابان جمهوری زهرا داستانی پیش از اینکه برج‌ها از گوشه‌‌ و کنار این شهر سر برآورند، ساخت نخستین بناهای بلند مرتبه‌ در تهران حیرت ساکنان این…