اجرای طرح موتوریار پلیس راهور - دروازه تهران

اجرای طرح موتوریار پلیس راهور

شهرداری تهران به تازگی یک پویش عمومی را در سطح پایتخت آغاز کرده است تا با ارائه آموزش‌هایی در قالب آن، به شهروندان توضیح دهد موتورسوار خوب چه کسی است…