ترمیم پل تاریخی کن - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

ترمیم پل تاریخی کن

پل کن در دوران قاجار روی رودخانه کن احداث شد و مدت‌ها تنها راه ارتباطی روستای کن با اطراف بود. گفته می‌شود سال ۱۳۱۲ حاج محمدعلی پل فعلی را روی…