واگن‌های اسبی تهران

واگن‌های اسبی تهران

واگن‌های اسبی را ناصر‌الدین شاه قاجار در سفر سومش به فرنگ دید. پس از این سفر قرارداد تأسیس این واگن‌ها با یک شرکت بلژیکی امضاء شد. گفته می‌شود این واگن‌ها…

خانه تیمورتاش

گشتی در خانه تیمورتاش

خانه تیمورتاش که امروزه آن را به موزه جنگ می‌شناسند، از جمله خانه‌های تاریخی منطقه ۱۱ تهران است. این خانه موزه در خیابان کارگر جنوبی، میدان پاستور و روبروی مترو…