بچه ها در حال بازی در زمین فوتبال - تازه های منطقه ۴ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

تازه‌های محله‌های منطقه ۴

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۴ شهرداری تهران، ۲۹ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است.شهرداری در محله مجید آباد و زیر پل بزرگراه شهید…

میدانگاه شهری شهدای هفتم تیر

میدانگاه شهری شهدای هفتم تیر

میدانگاه شهدای هفت تیر با هدف ارتقای کیفیت حضور شهروندان در عرصه‌های عمومی و توسعه پیاده‌مداری در شهر و تببین شعار تهران شهری برای همه توسط شهرداری تهران در تیر…