جام در دستان فردوسی‌پور - دروازه تهران

جام در دستان فردوسی پور

چهارشنبه، ۱۷ دی ماه مراسم اختتامیه پنجمین دوره لیگ حِرف و مشاغل با حضور شهردار تهران و تعدادی از چهره‌های ورزشی همچون علی دایی برگزار و جام قهرمانی به عادل…