چشمه علی - پاتوق باستانی اهالی شهر ری

پاتوق باستانی اهالی شهر ری

چشمه علی از قدیم پاتوق متفاوتی برای اهالی شهر تهران بوده است. چشمه باستانی که شهروندان همواره نگران جوشیدن آن هستند و گفته می‌شود هزاران سال است جریان دارد. این…