بهار در تقاطع زیبای شهر - دروازه تهران - داوود قهردار

بهار در تقاطع زیبای شهر

خیابان نادری تهران حد فاصل بلوار کشاورز و خیابان طالقانی یکی از خیابان‌های جذاب این شهر است. هر چند بسیاری اسم خیابان نادری را با خیابان جمهوری که در قدیم…

اینفوگرافی خیابان ولیعصر چند درخت دارد - دروازه تهران

خیابان ولیعصر چند درخت دارد؟

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: قدیمی‌ترین چنار خیابان ولیعصر