زندگی در خانه‌های سیار

زندگی در خانه‌های سیار

کمپرها حالا روز به روز بیشتر جای خود را بین اهل سفر و تفریح باز می‌کنند. کاخ نیاوران تهران به تازگی شاهد گردهمایی خودرهایی این سبک بود. خودروهایی که سفر…