تناولی-یادمانی-برای-اهداگران-کتاب-ساخت---دروازه-تهران

تناولی یادمانی برای اهداگران کتاب ساخت

با رونمایی در کتابخانه ملی شروین راد یادمان اهداگران کتاب ساخته پرویز تناولی در محوطه کتابخانه ملی ایران رونمایی شد. این یادمان قرار است محلی برای پاسداشت نام اهداگران کتاب…

تناولی-یادمان-اهداگران-کتاب-رونمایی-شد---دروازه-تهران-داوود-قهردار

یادمان اهداگران کتاب رونمایی شد

ستون‌های تناولی در کتابخانه ملی یادمان اهداگران کتاب ساخته پرویز تناولی در کتابخانه ملی نصب و رونمایی شد. مراسم رونمایی این یادمان با حضور اشرف بروجردی، رییس سازمان اسناد و…