مجتبی دانشور، مدیرکل آموزش شهروندی از کمپین‌های شهرداری تهران می‌گوید - دروازه تهران - زهرا داستانی

مجتبی دانشور، مدیرکل آموزش شهروندی از کمپین‌های شهرداری تهران می‌گوید

تلنگر مجازی به شهروندان تهرانی زهرا داستانی شهرداری تهران این روزها تبلیغات شهری خود را به آموزش‌های شهروندی اختصاص داده است؛ از بنرهایی تحت عنوان «موتورسوار خوب» که نکات ایمنی،…