نخستین‌های تهران؛ کنسرت

نخستین‌های تهران؛ کنسرت

    نخستین کنسرت مردمی در تهران یک ماه بعد از فتح تهران در خانه علی‌خانه ظهیرالدوله در خیابان علاالدوله برپا شد. بدون شک، نخستین ارکستر بزرگ مردمی را گروه…