ترمیم پل تاریخی کن - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

ترمیم پل تاریخی کن

پل کن در دوران قاجار روی رودخانه کن احداث شد و مدت‌ها تنها راه ارتباطی روستای کن با اطراف بود. گفته می‌شود سال ۱۳۱۲ حاج محمدعلی پل فعلی را روی…

آخرین خرمالوهای پاییز - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

آخرین خرمالوهای پاییز – دروازه تهران

روز‌های آخر پاییز طبیعت خاص خود را دارد. روز‌هایی که درخت‌ها از آخرین برگ‌های زرد و نارنجی سبک می‌شوند و می‌ماند تک مانده میوه‌هایی یادگار از زمستان. منطقه کن از…

پایان پاییز، پایان خرمالو - دروازه تهران

پایان پاییز، پایان خرمالو – دروازه تهران

یکی از میوه‌های تهران را خرمالو می‌دانند. این میوه بومی شرق آسیاست و از آنجا به سایر نقاط دنیا رسیده. باغ‌های کن در تهران از جمله مناطقی است که در…