مدارس-و-کرونا

نگاهی به فعالیت شهرداری در مدارس تهران

کرونا کار را تعطیل نکرد شروین راد کرونا دو سال است که فعالیت آموزش و پرورش را شکل تازه‌ای داده‌ است. مدارس به صورت حضوری تعطیل شده‌اند و گوشی‌های موبایل…