کوچه‌های رنگی محله باغ آذری - دروازه تهران - داوود قهردار

کوچه‌های رنگی محله باغ آذری

کوچه‌های محله باغ آذری در منطقه ۱۶ تهران این روزها به کوچه‌های دوستی تبدیل شده‌اند.‌ رنگ‌ها جای سیمان‌ ریخته جداره‌های کوچه‌ها را گرفته‌اند و ظاهری تازه به محله بخشیده‌اند. طرح…

افتتاح کوچه‌های دوستی - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

رنگ‌ها در بن بست «سرو»

بن بست سرو از کوچه‌های دوستی در منطقه ۱۹ تهران است. جداره‌های این کوچه با تلاش اهالی و شهرداری محل رنگ‌آمیزی شده و فضایی شاد را برای ساکنان این کوچه…