سردیس کیارستمی از پارک هنرمندان برداشته شد

سردیس کیارستمی از پارک هنرمندان برداشته شد

سردیس‌های هنرمندان که به تازگی در پارک هنرمندان تهران نصب شده انتقادی را به همراه داشته است. این مجسمه‌ها محصول دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر است، با این وجود بسیاری، از…