رفت و آمد در پایتخت گران می‌شود - دروازه تهران - زهرا داستانی

رفت و آمد در پایتخت گران می‌شود

افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی حمل و نقل عمومی در تهران زهرا داستانی گرانی و تورم اتفاقی تازه در ایران نیست؛ به خصوص وقتی ‌در آغاز سال جدید باشیم. وسایل…